AVÍS LEGAL LSSI – CE

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), l’enFtat Fabre Rehabilitació S.L.P li informa que és Ftular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’arFcle 10 de l’esmentada Llei, informa de les següents dades:

El Ftular d’aquest lloc web és: Fabre Rehabilitació S.L.P
NIF: B64291693
Domicili social: Plaça del Progrés, 19 baixos, 08224, Terrassa

USUARIS

L’accés i / o ús d’aquest portal li atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflecFdes. Les esmentades Condicions s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resulFn d’obligat compliment.

ÚS DEL PORTAL

La pàgina web proporciona l’accés a mulFtud d’informacions, serveis, programes o dades (des d’ara, “els conFnguts”) a Internet pertanyents a Fabre Rehabilitació S.L.P o als seus llicenciants als quals l’usuari pugui tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o conFnguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels conFnguts i serveis que Fabre Rehabilitació S.L.P ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciaFu però no limitador, a no emprar-los per:

(I) incórrer en acFvitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.

(II) difondre conFnguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempF contra els drets humans.

(III) provocar danys en els sistemes hsics i lògics de Fabre Rehabilitació S.L.P dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàFcs o qualsevols altres sistemes hsics o lògics que siguin suscepFbles de provocar els danys anteriorment esmentats.

(IV) intentar accedir i, si s’escau, uFlitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar manipular els seus missatges. Fabre Rehabilitació S.L.P es reserva el dret de reFrar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atempFn contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Fabre Rehabilitació S.L.P no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de parFcipació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Fabre Rehabilitació S.L.P serà Ftular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements conFnguts en la mateixa (a ltol enunciaFu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logoFps, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.)

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els arFcles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels conFnguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Fabre Rehabilitació S.L.P. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial Ftularitat de Fabre Rehabilitació S.L.P. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport hsic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol disposiFu de protecció o sistema de seguretat que esFgués instal·lat al les pàgines de Fabre Rehabilitació S.L.P.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Fabre Rehabilitació S.L.P no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a ltol enunciaFu: errors o omissions en els conFnguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els conFnguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS

Fabre Rehabilitació S.L.P es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els conFnguts i serveis que es presFn a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

ENLLAÇOS

En el cas que a la pàgina web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, Fabre Rehabilitació S.L.P no exercirà cap Fpus de control sobre aquests llocs i conFnguts. En cap cas Fabre Rehabilitació S.L.P assumirà responsabilitat alguna pels conFnguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garanFrà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exacFtud, amplitud, veracitat, validesa i consFtucionalitat de qualsevol material o informació conFnguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.

Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap Fpus d’associació, fusió o parFcipació amb les enFtats connectades.

DRET D’ EXCLUSIÓ

Fabre Rehabilitació S.L.P es reserva el dret a denegar o reFrar l’accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

GENERALITATS

Fabre Rehabilitació S.L.P perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol uFlització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ

Fabre Rehabilitació S.L.P podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins degudament publicades que siguin modificades per unes altres.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Fabre Rehabilitació S.L.P i l’USUARI es regirà per la normaFva espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat anteriorment indicada.