podologia

podologia

PODOLOGIA

Servei de quiropodologia per el diagnòstic i tractament de patologies del peu.
Causats per trastorns sistèmics, tal com el peu diabètic, duricies, callositats, berrugues, ungles clavades, fongs, úlceres i cures especialitzades.